Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở”.

24/12/2014 10:04 Chiều 26 phản hồi

       Giáo dục đạo đức là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông, điều này đã được xác định rõ trong văn bản “Luật giáo dục” được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 : “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân ; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.       Vì thế có thể khẳng định rằng cùng với các lực lượng giáo dục khác, việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường học là rất quan trọng trong nhà trường phổ thông. Đây là một công tác có tính đặc biệt, yêu cầu nhà giáo dục phải xác định được mục tiêu, nội dung giáo dục và có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện. Việc thực hiện phải trong một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự công phu, kiên trì, liên tục; Thực hiện có sự thống nhất, có sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trên cơ sở nắm vững các đặc điểm tâm lý, cá tính, hoàn cảnh của từng đối tượng. Đồng thời, tất yếu phải có sự phối hợp chặt chẽ, sự tác động đồng thời của ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội.

     Nhận thức được vai trò to lớn của hoạt động giáo dục đó, và nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, ngày 16/12/2011 Trường THCS Trung Hoà đã thực hiện chuyên đề “Giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở”. Tham dự chuyên đề này, các cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã được trải nghiệm, trao đổi và tìm cách giải quyết các tình huống đặt ra. Buổi chuyên đề là dịp để các thầy cô được trang bị thêm các kiến thức mới giúp cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu qủa cao.

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác